LIFESTYLE

Tekst: Bas Hakker

It's a man's world? Welnee. Vrouwen vervullen steeds meer 'mannenberoepen'

In sommige beroepen lopen van oudsher veel mannen rond. Hoe maak je als vrouw jouw dromen waar in zo’n mannenwereld? Wij spreken met Leonne Stentler, die werkzaam is in de voetbalmedia, een wereld waar mannen jarenlang de dienst uitmaakten. Datzelfde geldt voor Eva de Mol, die grote ambities heeft in de wereld van investeerders

Mannen én vrouwen op de werkvloer

In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen, vooral in de zorg- en welzijnssector, en in het onderwijs. Dit hangt samen met de studiekeuze van mannen en vrouwen. In de andere beroeps- groepen zijn mannen overve

Vooral in sociale beroepen op dit niveau is het aandeel vrouwen relatief groot, in ICT- en technische beroepen en in het management werken juist meer mannen.

In beroepen in de top van de overheid en het bedrijfsleven is het aandeel vrouwen vaak lager dan het aandeel mannen. Zo was 36 procent van de Tweede Kamerle- den in 2018 vrouw, bij topfuncties binnen de rijksdienst was dat 38 procent . Wel waren er eind 2018 meer vrouwelijke dan mannelijke rechters, namelijk 63 procent.

Het volledige artikel Vrouwen Zoeken Hun Plek in de 'Mannen-Beroepen' van Weleer, geschreven door Bas Hakker, lees je in Classy Magazine
Lavazza